Поможем деткам, которые не могут слышать речь мамы и не слышат пение птиц.

”Sociālās integrācijas un izglītības centrs „SPARS””

Varbūt jums ir iespēja palīdzēt ar atbalstu vasaras nometnes organizēšanai nedzirdīgiem bērniem?  Rīgas pilsētas pašvaldība ir atradusi par iespējamu vasaras nometņu projektu konkursā atbalstīt šīs nometnes rīkošanu ar 800,- latiem, diemžēl ar to ir par maz. Ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, pārsvarā cīnās par izdzīvošanu un bērnu dalības maksu nometnē samaksāt nespēj.  Lūdzam Jūs izskatīt jautājumu par iespēju atbalstīt vasaras nometni nedzirdīgiem bērniem ar jebkuru iespējamo summu, jo, iespējams, kaut vai ar vairāku ziedotāju palīdzību, šī nometne varētu notikt.

1 nometnes kopējais budžets
Budžeta kopsumma LVL 4`000,00

Ar cieņu,   
Santa Beitāne  Valdes locekle  Tālr. 29194455 
Andris Akmentiņš  Valdes loceklis  Tālr. 28601611