nosok

Объявление

[взломанный сайт] ....И пусть мир станет добрее от нас....

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » nosok » Юридический вопрос » Счёт за квартиру от NAMU PARVALDNIEKS


Счёт за квартиру от NAMU PARVALDNIEKS

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Если в вашем счёте появились % от потери с дома (вода, электричество).

Пишем заявление:

Daru jums zināmu, ka jūsu "RĒĶINĀ par xxxx.gada. xxxxxx” apmaksāju xx.xx.xxxx. sekojošos pakalpojumus šādos apjomos:

перечисляю что и сколько плачу

Savas saistības attiecībā uz Jūsu piestādīto rēķinu apmaksu par pozīcijas summām, kurām nav tiesiskas pamatotības, es pildīju iepriekšējā apmērā, kuri sastāda:

Ūdens starpība – par tādu apmaksu mūsu savstarpējās attiecībās mēs nevienojamies un es neuzņemos šo saistību pildīt, jo kā dzīvokļa īpašnieks savu īpašumu es nodrošināju ar ūdens skaitītājiem, pēc kuru radītājiem arī veicu patērēta ūdens apmaksu.Laika periodā no xxxx.gada marta līdz xxxx.gada septembrim es apmaksāju ūdens pateriņu saskaņā ar skaitītaju radījumiem ... latu apmērā, bet prasību apmaksāt papildus arī poziciju “Ūdens starpība” tājā periodā ... latu apmērā (45,87%) uzskatu par nelikumīgu.

в 2-х экземлярах, у секретаря получить штампик на своём

для начала напишите заявление с просьбой объяснить, откуда берутся эти самые старпибы.

Выглядит оно примерно так:

Iesniegums.

Par nesadalīto ūdens pateriņu.
Sakarā ar to, ka pedējos trīs mēnešu laikā manos rēķinos nesadalīta ūdens pateriņš parsniedz 20% lūdzu noskaidrot ūdens patēriņa starpības rāšanās iemeslus un rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot.
Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 1013.

ну и, естественно, координаты себя и своей квартиры.
Плюс, на likumi.lv неплохо бы почитать эти самые нотейкуми 1013, что бы знать как расчитывается формула и вообще на что ссылешься в заявление.

Они обязаны предоставить ответ в течении 6-ти месяцев

Как отказаться от коррекции воды

Ссылка
Ссылка

Уменьшить сумму платы за землю вы можете только в том случае, если ее изначально не правильно вам насчитали. И не нужно тратиться на адвоката, можно самим посчитать, сколько вы долдны платить за землю.

1 Вам нужно пойти в домоуправление и взять договор с собственником земли. Отказать не имеют права!
Посмотрите, что написано в договоре, изучите его внимательно.
2 Возьмите план привязки хозяйской земли к дому, чтобы знать, какую часть хозяйской земли занимает дом, и где вообще ваш дом находится.
3 Узнайте кадастровую стоимость земли, на которой стоит ваш дом: возьмите в домоуправлении кадастровый номер своей земли и на сайте kadastrs.lv узнайте по этому номеру стоимость земли.
4 Теперь посчитайте – 7,5% от цены земли. Это та сумма, которую ваш дом должен В ГОД платить за землю. Не больше!!!
5 Чтобы узнать, сколько должна платить ваша квартира – умножьте цену квадратного метра земли на КОЛИЧЕСТВО ВАШИХ ЖИЛЫХ МЕТРОВ. Это и будет та сумма, которую ваша квартира ЗА ГОД должна заплатить.
6 Посмотрите, что написано в договоре (из п.1): возможно, вы платите за землю раз в месяц, возможно, - раз в год или раз в квартал. Главное, что годовую сумму вы уже знаете.
7 Если сумма больше, то тут есть 2 варианта: либо у вашего дома долг за прошлый год и сейчас вы его погашаете, либо домоуправление ваше совсем потеряло страх и совесть.
8 Если у вас есть вопрос: почему сумма аренды земли сильно выросла по сравнению с прошлым годом, - отвечаю. Раньше потолок «скачка» цены на землю мог быть не больше 25% за раз. Сейчас этот потолок сняли, поэтому хозяева берут максимально разрешенную им цену за свою землю: 6% + 1,5%, итого 7,5%

Важнейшее из закона об управлении жилыми домами

ы можете записаться на прием в Комитет по правам человека на Дзирнаву 102а
Юрист Светлана Лисивненко - большой спец именно по этому вопросу.

0

2

Если вы задолжали за квартиру, а управляющий начал начислять на сумму долга штрафные проценты, хотя в договоре на управление об этом не сказано ни слова.

Это незаконно! Размер пени должен быть определен договором о найме, если житель является нанимателем квартиры, или договором об управлении, если житель собственник. Условия договора могут быть изменены только по письменной договоренности клиента и управляющего. Споры, возникающие в связи с изменениями договора, разрешаются только судом.

Если управляющий домом ввел штрафные санкции в одностороннем порядке, он нарушил не только Закон об управлении, но и Гражданский закон, который устанавливает, что любая сделка (а договор – это одна из форм сделки) должна заключаться на основе свободного волеизъявления, т.е. без обмана, принуждения или введения в заблуждение. Вы вправе в письменной форме предъявить претензии управляющему. Если этого окажется недостаточно, то спор следует перенести в суд.

Если в договоре нет упоминания о штрафных санкциях, согласно Гражданскому закону управляющий может наказать вас пенями, равными 6% от суммы долга в год.

Если вам мешает шум в соседней квартире, на лестничной клетке, в подвале.

Слышите технологические шумы в доме или на территории? Звоните в Инспекцию по здоровью – 67819671, специалисты проведут бесплатные замеры. Если уровень шума выше нормы, виновных заставят принять меры. Мешают шумные соседи, музыка в баре под окнами, в какой-то квартире постоянно лает собака? Это дело муниципальной полиции. В Риге телефон для жалоб – 67181818. Есть подозрение, что хозяева мучают в квартире собаку, оттого она и лает? Звоните в Продовольственно-ветеринарную службу – 67027402.

Если испортилась газовая плита, в квартире слышен запах газа.

За тем, исправна ли газовая плита, должен следить сам хозяин квартиры. Если испортилась новая плита, купленная в магазине, нужно обращаться за гарантийным ремонтом в сервисный центр. Если же барахлит плита старая, лучше всего обратиться в фирму, специализирующуюся на ремонте такого оборудования. Адреса и телефоны фирм можно узнать, позвонив по информационному телефону Latvijas gāze 115.

Почувствовав запах газа в доме или на улице, каждый житель должен сообщить об этом аварийной службе по телефону 04, ведь утечка «голубого» топлива может привести к большой беде. Но даже в таком случае нельзя рассчитывать на бесплатный ремонт старой плиты. Увы, бесплатно работники LG только отключат подачу газа.

Если вы не знаете, имеете ли право встать на квартирную очередь.

Рекомендуем обратиться прямо в Жилищное управление самоуправления. В Риге такое управление находится при Департаменте жилья и среды (ул.Бривибас, 49–53), здесь вам подробно объяснят ваши права. Предварительно можно проконсультироваться со специалистами по бесплатному телефону справочной самоуправления – 80000800.

Если вы хотите установить новый почтовый ящик.

Почтовые ящики для многоквартирных домов или отдельных подъездов можно заказать на Латвийской почте. Это дороже, чем ящики от народных умельцев или других торговцев, но в известном смысле надежнее.

Цены на почтовые ящики разные: от 67 латов за секцию из шести надежных ящиков до 17 латов за солидный индивидуальный шкафчик. Жители больших домов заказывают одинаковые ящики, лучше брать сразу многосекционные, они экономичнее. Кроме того, на каждый ящик дается год гарантии.

В течение этого времени почта обещает бесплатно починить любую неисправность ящика, связанную с заводским браком. Если же подъезд снова пережил нашествие вандалов, делать нечего, за ремонт придется платить. Например, новый замок для ящика будет стоить не дешевле 3,50, замена сорванных дверок – от 2 латов.

Если хотите отказаться от центрального отопления.

В Законе об энергетике сказано, что отказаться от центрального отопления теперь можно только всем домом. Для этого необходимо согласие 100% собственников квартир. Затем жителям следует выбрать, какой принцип отопления они будут использовать, заказать проект реконструкции и обратиться в Стройуправу за разрешением на работы

Какое альтернативное отопление можно установить в доме? В небольших городах – любое. В в Риге же введено зонирование. В первую зону вошел центр, во вторую – прилегающие к нему территории. В этих местах нельзя устанавливать дополнительные источники загрязнения воздуха - газовые котлы или отопление древесиной и углем не разрешены.

В третью зону вошли спальные районы. Теоретически здесь можно топить и газом, и гранулами, и даже углем (при условии установки очистных сооружений).

В Рижском энергетическом агентстве нам сообщили, что самой выгодной считают установку теплонасоса. Эти дружелюбные для природы системы разрешено использовать даже в первой и второй зоне Риги. Теплонасосы нового поколения даже не требуют отключения дома от центрального отопления. Пока насос справляется сам, счетчик городский теплосетей стоит на нуле. А в холода, когда мощности теплонасоса не хватает, дом начинает получать еще и городское тепло.

Если вы подарили квартиру и хотите отменить дарственную.

Да, отменить дарственную можно, хотя и непросто. Аннулировать сделку дарения может только суд, где дарителю придется доказать, что человек человека, которому он передал квартиру, повел себя неблагодарно или не выполнил условий договора.

Снова советует не дарить квартиру, ведь после этого человек теряет всякие права на недвижимость. Гораздо лучше заключить с человеком, которого вы хотите облагодетельствовать, договор содержания.

Такой документ тоже предусматривает отчуждение вашей собственности – квартиры в пользу другого человека. Но это произойдет только на условиях, предусмотренных условиями договора. Как правило, такими условиями являются:

– предоставление медицинской помощи (оплата лечения, лекарств, процедур);

– пожизненный уход;

– в случае смерти – организация похорон и покрытие связанных с ними расходов;

– денежные выплаты (их порядок, размер и сроки тоже оговариваются в соглашении).

Чтобы обезопасить себя от неожиданностей, в договоре на содержание или дарение следует предусмотреть свое право пользоваться квартирой до конца жизни, свободно распоряжаться своей пенсией, запретить подселять других жильцов без вашего письменного согласия. Отдельным пунктом следует запретить возможность отчуждения – дарения или продажи квартиры без вашего согласия.

Подписывать такой договор следует только после того, как вы убедитесь, что все его условия вам понятны и приемлемы. Договор заверяется нотариусом, при этом в договоре должно быть указано, что нотариус в случае необходимости перевел его текст на понятный вам язык.

Следует знать, что нотариус не отвечает за предусмотренные договором условия, он лишь заверяет, что договор подписан на основе свободного волеизъявления, то есть без обмана, заблуждения или принуждения.

Если вы хотите наказать человека, который без разрешения портит зеленые насаждения у дома или жжет траву.

Если вы уверен, что человек занимается именно вредительством, а не вырубкой насаждений по разрешению Управления среды, вызывайте муниципальную полицию своего города! Она составит протокол и оштрафует нарушителя.

Наказания для таких вредителей в столице определяются правилами Рижской думы № 38

«О благоустройстве территории Риги, содержании и защите насаждений»:

4.1. За уничтожение или порчу насаждений виновное юридическое или физическое лицо может быть наказано штрафом до 50 латов. (...)

4.6. За разведение костров, разбивание палаток, поджог травы, ловлю животных или разорение гнезд виновное лицо может быть наказано штрафом до 50 латов.

4.7. За сваливание на территории насаждений строительного или бытового мусора и загрязнение водоемов виновное лицо может быть наказано штрафом до 50 латов.

4.8. За выпас скота на территории насаждений без согласования с ее владельцем виновное лицо может быть наказано штрафом до 50 латов.

4.9. За попытку добыть сок деревьев и порчу коры виновное лицо может быть наказано штрафом до 10 латов.

4.10. За порчу насаждений: хождение по газону, кустам, цветочным клумбам, повреждение веткок, срывание цветов и плодов виновное лицо может быть наказано штрафом до 10 латов.

Полную версию статьи читайте в новом номере "МК-Латвии" (№13 от 2012 года). Вы узнаете, что делать:

Если вы хотите сберечь тепло в доме.

Если в вашем доме горячая вода – не горячая, а едва теплая.

Если вы живете на первом этаже и не хотите платить за лифт.

Если вы хотите выписать из квартиры бывшего мужа или жену, который не живет с вами и не платит по счетам.

Если вы не понимаете, как рассчитывается стоимость циркуляции горячей воды.

Если в помещениях общего пользования очень холодно.

0


Вы здесь » nosok » Юридический вопрос » Счёт за квартиру от NAMU PARVALDNIEKS


создать форум