nosok

Объявление

[взломанный сайт] ....И пусть мир станет добрее от нас....

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » nosok » Научу » Обучение работающих за счет еврофондов


Обучение работающих за счет еврофондов

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Eiropas Sociālā Fonda projekts  - Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Projektā var piedalīties nodarbināta un pašnodarbināta persona, kura ir:
- vecumā no 25 gadiem;
- atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
- pēdējo formālo vai neformālo izglītību ieguvusi vismaz pirms gada vai agrāk;
- pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņēmusi karjeras konsultanta atzinumu par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.
Piezīme: Projektā nevar piedalīties valsts civildienestā nodarbinātie!

Nodarbinātības valsts aģentūra sedz mācību maksu (kupona vērtību) pilnā apmērā līdz 250 latiem gadā, ja nodarbinātā vai pašnodarbinātā persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai   atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
- ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem (uzrādot bērnu dzimšanas apliecības);
- personai ir noteikta invaliditāte (uzrādot invaliditātes apliecību);
- persona ir atzīta par trūcīgu (uzrādot pašvaldības izziņu par trūcīgas personas statusu).
Nodarbinātības valsts aģentūra sedz mācību maksu (kupona vērtību) 90 % apmērā, nepārsniedzot 225 latus gadā, ja persona neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, kuru gadījumā mācību maksa tiek segta pilnā apmērā. Šajā gadījumā mācību maksu 10 % apmērā sedz persona.
Lai piedalītos pasākumā:
1. Jums ir jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, 413. kabinētā, līdzi ņemot pasi un personas apliecinājumu (skat. pielikumu), kā arī iepriekš minētos dokumentus un pēdējos izglītības dokumentus.
2. Jums tiks nozīmēta karjeras konsultanta konsultācija, kurš pārliecināsies par nepieciešamību iesaistīties konkrētajā izglītības programmā.
3. Ar saņemto karjeras konsultanta atzinumu Jums jādodas pie atbildīgās personas NVA Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, 413. kabinetā kura izsniegs Jums profesionālās apmācības kuponu, kura derīguma termiņš ir 1 mēnesis.
4. Ar šo kuponu Jums ir jādodas pie mums uz Mācību centru LNI (Lāčplēsa iela 106/108, Rīgā), kurā saskaņosim apmācību laiku un aizpildīsim kupona otro daļu.

Kontaktpersona:
Aiga Spule
Rīgas filiāles vadītāja
tālr. 67509441
E-pasts: lni@lni.lv

SIA Latvijas neatkarīgā inspekcija mācību centrs
Lāčplēša iela 106/108, Rīga
LV-1050
Mājas lapa: wwwlni.lv

0

2

Бесплатные курсы иностранных языков Добавить в Закладки 

Госагентство занятости начинает осуществление проекта Европейского социального фонда (ЕСФ) «Мероприятия по непрерывному обучению для занятых лиц», предлагая занятым и самозанятым лицам изучать иностранные языки в языковом центре Pygmalion совершенно бесплатно, либо со скидкой 90%
.
Подать заявку на участие в мероприятиях по непрерывному обучению может занятое или самозанятое лицо (за исключением лица в статусе чиновника гражданской службы), отвечающее следующим критериям:

• в возрасте от 25 лет;
• состоит в трудовых правовых отношениях или является самозанятым лицом;
• последнее формальное или неформальное образование получено не менее года назад или ранее;

Госагентство занятости выдаёт купон на непрерывное образование в полном объёме до 250 латов, если лицо соответствует, по крайней мере, одному из следующих критериев:
• до достижения пенсионного возраста осталось не более пяти лет (за исключением случая, когда лицо получает досрочную пенсию);
• есть двое или более детей в возрасте до 18 лет;
• присвоена инвалидность;
• лицо признано неимущим.

Лица, не соответствующие названным критериям, сами доплачивают сумму в размере 10 % от стоимости купона на непрерывное образование, выданного Госагентством занятости. Максимальная стоимость купона на непрерывное образование для данных лиц не превышает 225 латов.
Планируется, что в целом в «Мероприятиях по непрерывному обучению для занятых лиц» до 2013 года будет задействовано 20 200 занятых лиц, из них 3 400 – в 2010 году.
Более подробную информацию можно узнать здесь Бесплатное обучение для самозанятых лиц или на сайте Агентства в разделе «Безработным и соискателям работы» => «Обучение для подверженных риску безработицы» Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām или в филиалах Агентства.
В Рижском региональном филиале приём клиентов проходит по предварительной записи; запись ведется по телефону 67507870 или на месте по адресу Jēzusbaznīcas iela 11, 413. kab., Rīga, по средам и пятницам с 09:00 до 16:30. Паспорт обязателен.Более подробную информацию можно так же получить в нашем офисе или по тел.67225322;26178545;
Language Centre Pygmalion
Kr.Barona street 20, Riga, LV1050, Latvia
+3717225322; +37126178545
wwwpygmalion.lv

0


Вы здесь » nosok » Научу » Обучение работающих за счет еврофондов


создать форум